SVENSKA GORDON SETTER KLUBBEN (SGSK)
GORDON SETTER SIDAN - DANMARK
FINSKA GORDON SETTER KLUBBEN
DANSKA GORDON SETTER KLUBBEN 
NEDRE NORRA FÅGELHUNDSKLUBBEN
SALTENS FÅGELHUNDSKLUBB - NORGE
FÅGELHUND I VESTERÅLEN - NORGE 
MIDT-TROMS FUGLEHUNDSKLUBB - NORGE