EXTERIÖRDOMARE

Jag är auktoriserad exteriördomare på följande raser

Grupp 1        Vallhundar                                                                     Fåtal raser                                                                                                                 

Grupp 4        Tax                                                                                 Hela gruppen

Grupp 6        Drivande o Spårhundar                                                De flesta raserna

Grupp 7        Stående fågelhundar                                                    Hela gruppen

Grupp 8        Stötande och Apporterande                                         De flesta raserna

Här finner du länk till sökmotor för de flesta domare i Europa.

Länk till Europeiska domarguiden

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN